מועצה מקומית גדרה

גדרה מובילה בחינוך

25/01/2023
גדרה מובילה בחינוך
גדרה מובילה בחינוך - 

ביקור מינהלת החינוך בבית ספר רימונים


הבוקר מינהלת החינוך היישובית בהובלת ראש המועצה ויחד עם אגף החינוך, פיקוח משרד החינוך, סגן מזכלית הסתדרות המורים, מנהלות כלל בתי הספר היסודיים והנהגת ההורים, ביקרה בבית ספר רימונים בניהולה של רתם גורן. 

חברי וחברות המינהלת חוו מקרוב את העשייה בבית הספר וניהלו שיח פתוח עם התלמידים וצוותי ההוראה. 

תודה למנהלת בית הספר, לצוות החינוך וכמובן, לתלמידות ולתלמידים ששיתפו בחוויות ובעשייה הבית ספרית.