מועצה מקומית גדרה

הכשרת חוסן והערכות חירום

11/06/2023
הכשרת חוסן והערכות חירום
בשבוע שעבר התקיימה הכשרת חוסן והערכות חירום נוספת לצוות ומתנדבי המחלקה לשירותים חברתיים.

מפגש זה עסק בהערכות לרעידת אדמה.

תודה רבה למתנדבי המחלקה לשירותים חברתיים שתורמים מעצמם למען הקהילה בגדרה!
תודה רבה לאל''מ במיל' שי בלאיש על הידע הרב וההדרכה של הצוותים שלנו.