מועצה מקומית גדרה

אות יקיר/ת גדרה

01/08/2023
אות יקיר/ת גדרה

המועצה המקומית גדרה יצאה בקול קורא להגשת המלצות לאות יקיר/ת גדרה לשנת תשפ"ד


הגשת המלצות עד ליום 3 בספטמבר 2023

כבכל שנה, המועצה מקומית גדרה יוצאת בקול קורא להגשת המלצות לאות יקיר/ת גדרה. בימים אלה החל תהליך בחירת יקיר/ת גדרה לשנת תשפ"ד, אם הנכם מכירים תושב או תושבת אשר תורמים מזמנם למען הקהילה ולמען גדרה, ועומדים בקריטריונים המפורטים בתקנון באתר המועצה המקומית גדרה, אנחנו מזמינים אתכם להגיש עבורם המלצות באתר המועצה המקומית גדרה או במזכירות מחלקת החינוך עד יום ראשון, 3.9.23 בשעה 12:00. 

לאחר סגירת אפשרות הגשת הקול קורא, תתכנס וועדה אשר מונתה ותעיין בהמלצות של כלל המועמדים לתואר יקיר/ת גדרה. בבחירת המועמדים הזכאים לקבלת תואר יקיר גדרה, הועדה תתחשב בתחומי עשייה שונים ותשאף לתת ייצוג הולם לשני המינים. במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית המושבה וגיוון תחומי העשייה של המועמדים ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה וכיו"ב.


הקריטריונים להגשת המלצות עבור יקיר/ת גדרה: תושב/ת גדרה שלא קיבל בעבר תעודת יקיר/ת גדרה, בגילאי 50+, א.נשים שפעלו ופועלים למען היישוב 10 שנים לפחות (יובהר כי מדובר בפעילות שאינה נמנית במסגרת עבודה בשכר של המועמד), דמויות מופת שתרמו תרומה ייחודית סגולית לאורך זמן ואשר הטביעו את חותמם במושבה בתחומים הבאים: חינוך, תרבות , פעילות ציבורית , קירוב לבבות וסובלנות ,התנדבות , צדקה וחסד , דת ומורשת ישראל ומפעל חיים.