מועצה מקומית גדרה

"מחשב לכל ילד" בגדרה

08/08/2023
"מחשב לכל ילד" בגדרה

"מחשב לכל ילד" בגדרה


עד כה חולקו מעל 1,000 מחשבים לילדות ולילדי גדרה; גם השנה המועצה ממשיכה בחלוקת מחשבים במסגרת הפרוייקט

המועצה המקומית גדרה שמה את החינוך בראש סדר העדיפויות ומשקיעה רבות הן בבינוי מוסדות חינוך וברכישת ציוד מתקדם שיאפשר לכל תלמיד ותלמידה סביבת לימודים מיטבית והן בתכניות חינוכיות על מנת למקסם את כישורי התלמידים בתחומים מגוונים.

כחלק מההשקעה בחינוך, המועצה המקומית גדרה שמה דגש על מתן הזדמנות שווה ללמידה מיטבית לכל ילד וילדה בגדרה. בתוך כך, על מנת להעניק נגישות לסביבה דיגיטאלית לכל ילד וילדה, בשנים האחרונות המועצה המקומית פועלת להענקת מחשבים במסגרת פרוייקט "מחשב לכל ילד" למשפחות שידם אינה משגת לרכשם. עד כה חולקו בגדרה מעל 1,000 מחשבים. גם השנה הפרוייקט תוקצב וממשיכה חלוקת מחשבים לילדי ולילדות גדרה. כל ערכה שתחולק כוללת מחשב נייח חדש עם מצלמה, שלוש שנות אחריות ותמיכה טכנית בבית המשפחה, חיבור לאינטרנט לשנה, סל של תוכנות וקורס הדרכה במיומנויות שימוש במחשב.

בתוך כך, השבוע נערך טקס חלוקת תעודות השתתפות לילדי ולילדות גדרה שיקבלו מחשבים במסגרת הפרוייקט. בטקס ברכו את המשפחות ראש המועצה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, רכזת אזור דרום ומרכז במיזם "מחשב לכל ילד", הילית אדלר והרכז היישובי ותחשיבן במחלקה לשירותים חברתיים, מר יוסי גטה. כל ילד וילדה קיבלו תעודת השתתפות ושי, דיסק און קי.

אנו מודים לכל העוסקים בפרוייקט חשוב ומשמעותי זה.