מועצה מקומית גדרה

גדרה מובילה בחינוך החל מהגיל הרך

16/08/2023
גדרה מובילה בחינוך החל מהגיל הרך
גדרה מובילה בחינוך החל מהגיל הרך

על פי מיפוי של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד- חבל יבנה 31 גני ילדים בגדרה הוסמכו כגנים ירוקים מתוכם, 6 הוסמכו כירוקים מתמידים

המועצה המקומית גדרה פועלת בנושא קיימות ואיכות הסביבה הן ברמה היישובית והן במוסדות החינוך החל מהגיל הרך. בתוך כך, המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם איגוד ערים לחינוך אשדוד – חבל יבנה במגוון דרכים. במסגרת זו, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך מובילים תהליכי הסמכה לגנים ירוקים. הסמכת גן ילדים לגן ירוק  ניתנת כאשר בא לידי ביטוי חינוך לקיימות באמצעות מרחבים המאפשרים לילדות ולילדים להתנסות, לצבור ידע ולהשתמש בו, ללמוד מיומנויות תוך פיתוח זיקה לסביבה. החשיפה לנושאים הסביבתיים מתבצעת באמצעות משחק, יצירה וחשיפה לסביבות טבעיות.
על פי המשרד להגנת הסביבה, אמות מידה להסמכת גן ילדים ירוק וירוק מתמיד הן:
תוכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי
פעילות קהילתית סביבתית
ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח החיים בגן
בתוך כך, 31 גני ילדים בגדרה הוסמכו כגנים ירוקים ו- 6 גני ילדים הוסמכו כגנים ירוקים מתמידים. 
אנו מברכים ומודים לגננות, לסייעות ולצוותי הגנים על הפעילות וההשקעה לטובת הטמעת חשיבות נושא שמירה על הסביבה החל מגיל צעיר. 
תודה לאיגוד ערים לחינוך אשדוד- חבל יבנה, למחלקת גני הילדים, להורים השותפים להטמעת הנושא ולכל העוסקים במלאכה.
גדרה מובילה באיכות חיים!