מועצה מקומית גדרה

חמישה ימי לימודים

24/08/2023
חמישה ימי לימודים

מעבר לחמישה ימי לימודים בשבוע במערכת החינוך העל-יסודית בגדרה

בשנה האחרונה, שנת הלימודים תשפ"ג, הוביל ראש המועצה יחד עם מנהלת אגף החינוך הגב' ענת קוך, מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, מפקחי משרד החינוך במחוז מרכז, רשת 'דרכא' והנהגת ההורים היישובית – מעבר ללמידה בחמישה ימים בשבוע, הן בחטיבות הביניים והן בחטיבות העליונות. 

המעבר ללמידה סדירה בחמישה ימי לימוד: ימים ראשון (א') עד חמישי (ה') החל משנת הלימודים הקרובה, תשפ"ד. שינוי במבנה מערך הלמידה יתקיים ללא פגיעה בהיקף שעות ההוראה והלמידה, כחלק מההתאמה למגמה הארצית, המהווה צעד נוסף בתהליך שדרוג והתאמת מערכת החינוך היישובית לתמורות מקומיות ואוניברסליות. 

כלל השותפים לשיח, מאמינים שהעשייה הפדגוגית הבית-ספרית שתרוכז בחמישה ימי לימוד מלאים תאפשר היערכות למידה וארגון מיטבי בדגש לכך שכלל אנשי החינוך ינכחו בחמשת ימי הלמידה וייתנו מענה לתלמידים לצרכיהם השונים.

חשוב לציין, כי בימי שישי – תתקיים למידה ממוקדת, שתכלול מענים פדגוגים לקבוצות למידה שונות בהתאמה לצרכים. לדוגמא, מגמות הרחבה, הקבצות לימוד, תגבורים לימודיים, אירועי היבחנות ועוד. אנו מאמינים שתהליך זה הכרחי וימשיך לקדם את איכות החינוך העל-יסודי בגדרה