מועצה מקומית גדרה

מעל 55 מליון ₪ אושרו

29/08/2023
מעל 55 מליון ₪ אושרו

מעל 55 מליון ₪ אושרו בישיבת המועצה האחרונה לטובת חינוך, ספורט, נגישות ועוד


כ- 6 מליון ₪ אושרו להקמת שני מגרשי טניס בעמק הנשר ושני מגרשי ספורט ברחוב הארז | מעל 24 מליון ₪ אושרו לבניית 12 גני ילדים נוספים

בשבוע הקודם התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין בה אושרו תקציבים של למעלה מ- 55 מליון ₪ לטובת חינוך, ספורט, תרבות, נגישות ועוד.

בתוך כך, בתחומי החינוך והנגישות אושר תקציב להקמת 12 גני ילדים כאשר מתוכם 4 גני ילדים המיועדים לחינוך מיוחד בתקציב של למעלה מ- 24 מליון ₪, אושר תקציב על סך 447,656 אלף ₪ להתקנת פיר מעלית בתיכון דרכא רות וכן, תקציב על סך 472,256 אלף ₪ להתקנת מעלית בפיר קיים בבית ספר רימונים. זאת ועוד, אושר תקציב על סך 5,033,782 מליון ₪ לטובת בניית מבנה נוסף של 6 כיתות בתיכון דרכא רות, שלב ב'.

גם בתחום הספורט אושרו תקציבים לשדרוג והקמת מתקנים. כך למשל, אושר תקציב על סך 3,800,000 מליון ₪ לטובת תכנון וביצוע שני מגרשי ספורט ברחוב הארז וכן, תקציב על סך 2,112,000 מליון ₪ לטובת שני מגרשי טניס בעמק הנשר.

במסגרת הישיבה אף אושר, בין היתר, קידום תכניות להתחדשות עירונית מול הרשות להתחדשות הממשלתית עבור גדרה במתחמים עתידיים.

גדרה מובילה באיכות חיים!