מועצה מקומית גדרה

תודה לאגף לשירותים חברתיים

07/02/2024
תודה לאגף לשירותים חברתיים

תודה לאגף לשירותים חברתיים


השבוע התכנס צוות האגף לשירותים חברתיים לסדנה בנושא מניעת ארועי אלימות.

זה במקום להגיד תודה לאגף לשירותים חברתיים אשר לאורך התקופה האחרונה פועל בשקט ובצנעה ונותן מעטפת מלאה למשפחות בגדרה הן באמצעות מענה רגשי והן באמצעות תמיכה בתחומים שונים.

בהזדמנות זו, נאחל הצלחה רבה למנהלת האגף הנכנסת, רינת יעקובי.

שתמשיכו בעבודת הקודש. עשייתכם מבורכת ומוערכת. תודה