מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה חגיגית

24/03/2024
ישיבת מועצה חגיגית

הזמנה לישיבת מועצה חגיגית 26.3 בשעה 19:00


ישיבה חגיגית של המועצה החדשה לכינון המועצה ה-16 בגדרה

הישיבה תיערך ביום שלישי, טז' באדר ב'

26.3.24 בשעה 19:00

במרכז התרבות בתיכון רמון

 
בתכנית:

ברכת ראש המועצה, מר סהר פינטו

פרידה מנבחרי הציבור היוצאים

כינון המועצה ה- 16 מינויים והאצלת סמכויות

דיון עפ"י סדר יום


הציבור מוזמן