מועצה מקומית גדרה

ישיבות המועצה בשידור ישיר

27/03/2024
 ישיבות המועצה בשידור ישיר

אושר: ישיבות המועצה בגדרה יעברו בשידור ישיר לתושבים בפייסבוק המועצה


בישיבת המועצה הראשונה לקדנציה זו בראשותו של סהר פינטו, אושר פה אחד צילום ישיבות המועצה ושידורם באופן ישיר לתושבים. ראש המועצה סהר פינטו: "מעתה והלאה כל ישיבות המועצה ישודרו לטובת שקיפות מלאה לתושבי ותושבות גדרה"

במהלך ישיבת המועצה הראשונה שהתקיימה השבוע, הסעיף הראשון אשר עלה לסדר היום הינו צילום ושידור ישיבות המועצה. ראש המועצה סהר פינטו הציג את חשיבות נושא השקיפות לתושבים בכל הנעשה בישיבות המועצה והעלה את הנושא להצבעה אשר אושר בפה אחד.

ראש המועצה סהר פינטו: "אחד הנושאים המרכזיים והחשובים הוא שקיפות מלאה לתושבים, שהדיונים בישיבות מועצה יהיו שקופים וגלויים לכל תושב ותושבת. אני שמח שההצעה אושרה פה אחד. מעתה והלאה כל ישיבות המועצה יצולמו ויועברו בשידור ישיר בפייסבוק המועצה כך שכל תושבת ותושב יוכל לצפות מכל מקום ובכל עת בדיוני המועצה"