מחלת הכלבת בישראל


בכל שנה נרשמים במדינת ישראל עשרות מקרי כלבת המאובחנים בחיות שונות. בחלק מהמקרים מדובר בהתנהלות לא נכונה ולא אחראית של אזרחים אשר הכניסו את מחלת הכלבת למרכזי ערים גדולות במרכז.
מחלת הכלבת הינה מחלה קשה ביותר וחושכת מרפא לפיכך מחייבת המדינה את כל בעלי הכלבים לחסנם כנגד המחלה ולהחזיקם ברישיון המתחדש מדי שנה.
את רשימת מקרי הכלבת שאובחנו ניתן למצוא באתר משרד החקלאות בקישור:בכל מקרה שבו מאובחן בעל חיים נגוע בכלבת, מתבצעים תחקירים מקיפים על ידי המחלקות הווטרינריות ברשויות ועל ידי משרד החקלאות, ומוודאים כי כל האנשים אשר באו במגע עם בעלי חיים החולים יקבלו טיפול מונע (חיסונים) על ידי משרד הבריאות. בתחקיר בודקים גם אילו בעלי חיים נוספים באו במגע עם החיות החולות והם מועמדים להסגרים עד חצי שנה (כל מקרה לגופו עפ"י היסטוריית החיסונים של בע"ח , סוג המגע /נשיכה ועוד). 

כל תושב המחזיק כלב מתבקש לוודא כי לכלב חיסון ורישיון בתוקף - החזקת כלב ללא חיסון ורישיון בתוקף מהווה עבירה על החוק על כל המשתמע מכך.

ד"ר שרון כהן בראשי
מנהלת השרות הווטרינרי העירוני