מחלקת ביטחון

אגף הביטחון אמון על נושא הביטחון בישוב בשגרה ובחרום, כמו גם על בטחון ובטיחות במוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים), ואירועים יישוביים (יום העצמאות, טקסי זיכרון וכו'). 
תחומי אחריות של האגף :
חרום – ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון היישובי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחרום, 
תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.
ניהול היערכות הרשות המקומית לחירום, ריכוז ועדות מל"ח, ריכוז מערך ההתגוננות האזרחית ומתן מענה לכלל הצרכים בשטח להבטחת רציפות תפקודית מול משרדי הממשלה.
הכשרה והכנת הרשות המקומית לשעת חירום, ניהול ותחזוקת מחסני החרום, ציוד לחרום ומקלטים ציבוריים.
הכנת מערכי השליטה והדיווח, תחזוקה והכנת מרכז ההפעלה לחרום.
חימוש עובדי רשות במסגרת ישוב ראוי – רכישת אקדחים, הכשרה וחימוש עובדי השטח למתן תחושת ביטחון לציבור.
 
מוסדות חינוך – (בישוב - 54 גני ילדים ו-16 בתי ספר) .
ביקורת התנהלות סדרי הביטחון במוסדות החינוך ואופן היערכותם למצבי חרום (תרגילים, תיקי שטח, אירועים חריגים וכו').
אבטחת מוסדות חינוך – הפעלת מאבטחים, פיקוח, בקרה והדרכה בבתי ספר וגני הילדים.
הנחיית רכזי בטחון בבית הספר – הנחיית והדרכת מורים בבתי ספר וגננות בנושא ביטחון ובטיחות בשגרה, בחרום ובטיולים.
בטיחות מוס"ח - ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות החינוך, פיקוח על תיקון הליקויים והכנת אישורי בטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
            שדרוג ורכישת כלל מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך כנדרש בחוזר מנכ"ל (גדרות, מערכות כניסה ובקרה, אינטרקום, מצלמות וכו').
            בטיחות אש – התקנה ותחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש במוסדות החינוך ובכלל מוסדות הציבור.
            לחצני מצוקה – התקנה ותחזוקה בכלל גני הילדים, במחלקת הרווחה ובאתרים רגישים.
            מערכות אזעקה – התקנה ותחזוקת מערכות אזעקה עם חיבור למוקד בכלל בתי הספר ומוסדות הציבור.
מערכות התרעה לרעידת אדמה – רכישה ותחזוקת המערכות בכלל בתי הספר.
מכשירי החייאה (דפיברילטורים) – רכישת מכשירי החייאה לכלל בתי הספר ולמוסדות ציבור.
קשרי גומלין עם גופי הביטחון – ייצוג הרשות בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ: משרדי ממשלה, רח"ל, צה"ל, פקע"ר, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, כב"ה ומד"א.