הזמנות ומועדי ישיבות מועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 488
23/08/2023
2.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 488 – עדכון תוספת לסדר היום
23/08/2023
3.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 487
17/07/2023
4.
דחיית ישיבת מועצה מן המניין מס' 485 לתאריך 13/6/2023
13/06/2023
5.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 486
29/05/2023
6.
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 485 לתאריך 7/6/2023 .
7.
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 484
8.
דחיית ישיבת מועצה מס 484