הזמנות ומועדי ישיבות מועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 497
04/07/2024
2.
הזמנה לישיבת מועצה מס' 494 שתתקיים בתאריך 5/6/2024
05/06/2024
3.
הזמנה לישיבת מועצה מס' 495 שתתקיים בתאריך 5/6/2024
05/06/2024
4.
הזמנה לישיבת מועצה מס' 496 שתתקיים בתאריך 5/6/2024
05/06/2024
5.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 493
21/05/2024
6.
הודעת דחיית ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492
11/04/2024
7.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 490
11/04/2024
8.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492 – עדכון תוספת לסדר היום
11/04/2024
9.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492
11/04/2024
10.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 488
23/08/2023
11.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 488 – עדכון תוספת לסדר היום
23/08/2023
12.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 487
17/07/2023
13.
דחיית ישיבת מועצה מן המניין מס' 485 לתאריך 13/6/2023
13/06/2023
14.
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 486
29/05/2023
15.
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 485 לתאריך 7/6/2023 .
16.
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 484
17.
דחיית ישיבת מועצה מס 484