נבחרי ציבור


נבחרי הציבור – מחזיקי תיקים


יואל גמליאל – ראש המועצה.

שלום אזרד – סגן ומ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק הנדסה.

סהר רווח – סגן ראש המועצה ויו"ר מרכז אופק.

יקותיאל תנעמי – חבר מועצה.

ענת טל – מחזיקת תיק בטחון ומעמד האישה.

אסף דרבה – מחזיק תיק רווחה, קליטה ועלייה.

מוטי גהרי – חבר מועצה. 

גילי אפטר אילון – חברת מועצה ומחזיקת תיק הנוער.

ציון ידעי – מחזיק תיק שפ"ע.

אליאב מזגני – מחזיק תיק הספורט.

הראל דוד – מחזיק תיק פיקוח עירוני.

סהר פינטו – חבר מועצה.

מורן דהרי – חבר מועצה. 

דורית בן-בוחר – חברת מועצה.

זוהר גוילי – חברת מועצה.

תומר אהרון – חבר מועצה.

אלון גייר – חבר מועצה.

אבי דנקו - חבר מועצה