נבחרי ציבור


נבחרי הציבור – מחזיקי תיקים

 

ראש המועצה – עו"ד סהר פינטו

סגן ומ"מ ראש מועצה מחזיק תיק ביטחון- תומר אהרון

סגנית ראש מועצה מחזיקת תיק החינוך – דורית בן בוחר

סגן ראש מועצה מחזיק תיק הנדסה - אזרד שלום 

חבר מועצה מחזיק תיק אופק וסגן יו"ר מרכז אופק  – אליאב מזגני

חברת מועצה מחזיקת תיק תיירות ומורשת ויו"ר המוזיאון - מלי לוי

חברת מועצה מחזיקת תיק גולדה ותיק משפחות צעירות - שרה מדר

חבר מועצה מחזיק תיק פיקוח ותיק תרבות תורנית - הראל דוד

חבר מועצה - יואל גמליאל 

חברת מועצה - עו"ד נחל אוזלבו

חבר מועצה - סהר רווח

חברת מועצה - טליה לנקרי

חברת מועצה - זוהר גווילי

חבר מועצה - יעקב אלפסי

חבר מועצה - עו"ד יקותיאל תנעמי