ראשי המועצה המקומית גדרההמועצה השישה עשר – 2024 – נמשך – ראש מועצה סהר פינטו

המועצה החמישה עשר – 2018 – 2024 – ראש מועצה יואל גמליאל

המועצה הארבעה עשר – 2013-2018 – ראש מועצה יואל גמליאל

המועצה השלושה עשר – 2008-2013 – ראש מועצה יואל גמליאל

המועצה השנים עשר – 2003-2008 – ראש מועצה בן-נון

המועצה האחד עשר – 1998-2003 – ראש מועצה אליהו רדיע

המועצה העשירית – 1993-1998 – ראש מועצה אליהו רדיע

המועצה התשיעית – 1989-1993 – ראש מועצה שלום כהן

המועצה השמינית – 1989- 1983 – ראש מועצה שלום כהן

המועצה השביעית – 1978-1983 – ראש מועצה שלום כהן

המועצה השישית – 1974-1978 – ראש מועצה יהודה לרנר וברוטציה עם יוסף גרפי

המועצה החמישית – 1969-1974 – ראש מועצה יוסף גרפי ושלום כהן

המועצה הרביעית – 1965-1969 – ראש מועצה צבי עגנון

המועצה השלישית – 1959-1965 – ראש מועצה ראשון אליהו פרנקל ולאחר מכן, צבי עגנון

המועצה השניה – 1955-1959 – ראש מועצה אליהו פרנקל

המועצה הראשונה – 1950-1955 – ראש מועצה אליהו פרנקל