פאנלים סולאריים


מערכות סולריות פוטו וולטאיות לייצור חשמל באמצעות קרינת השמש ובהספק כולל של 1.5 מגה וואט בגדרה:


בניין המועצה מרכז אופקמרכז דנה
מוסדות חינוךשלהבותגווניםאוהל שלוםרעותקשתהבילוייםרימוניםדרכא רמוןדרכא בגיןדרכא נתיבי נועםדרכא רות
מעון מוריה – רחוב לוינסון

בסך הכל – מתוכננים 19 מבנים בהם יותקנו / הותקנו מערכות סולאריות פוטוולטאיות

 

מבני ציבור וחיבוך שבהם הותקנו מערכות סולאריות - לצפייה לחצו כאן