וועדת התנועה היישובית


אודות וועדת התנועה

וועדת התנועה עוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי היישוב, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות ועוד.

הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת המועצה ולאור פניות ובקשות של תושבים.

לבקשות ו/או פניות בנושא תנועה והסדרי תנועה ביישוב ניתן לפנות בכתב ולצרף מסמכים מתאימים למייל 

טלפון לבירורים 08-8595402