הנחיות לקיום אירועים במרחב הציבורי


הנחיות לקיום אירועים במרחב הציבורי

לידיעת הציבור

לכל אירוע המתוכנן להתקיים במרחב הציבורי בגדרה, יש למלא טופס במחלקת רישוי עסקים ולקבל אישור בכתב מטעם רישוי עסקים ברשות על קיום האירוע

שימו לב- חל איסור לקיים כל אירוע במרחב הציבורי שאינו קיבל אישור מרישוי עסקים.

קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים מתקיימת בימים א'-ה' בין בשעות 8:00-15:00, מומלץ לתאם הגעה מראש בטלפון 08-8595402, מיכל גדסי

מייל מחלקת רישוי עסקים מיכל גדסי Michal.Gadasi@gedera.muni.il